Dr. Dan Podjed

Nočni obisk

recording logo

81

Zanima ga razmerje med človekom in tehnologijami. Naša omreženost s spletom, fascinacija s podobami, neustavljiva potreba po gledati in biti viden – vedno in povsod. O tem piše v svoji novi knjigi Videni, ki je tik pred izidom. Raziskuje tudi drugo sodobno folkloro, denimo obnašanje v prometu. Zanima ga varovanje narave, altruizem, prostovoljstvo, trajnostna mobilnost. V naslednji raziskovalni ekspediciji se podaja brskat po skrivnem življenju smeti. Dr. Dan Podjed je znanstveni sodelavec na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU, docent na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in projektni sodelavec Inovacijsko-razvojnega inštituta Univerze v Ljubljani. Antropolog, ki je prepričan, da v prihodnosti ne bomo vse večji digitalni odvisneži, temveč se bomo vrnili k pristnim medčloveškim odnosom in živemu druženju. Dana Podjeda bo gostila Nada Vodušek.

Dr. Dan Podjed

Nočni obisk

Zanima ga razmerje med človekom in tehnologijami. Naša omreženost s spletom, fascinacija s podobami, neustavljiva potreba po gledati in biti viden – vedno in povsod. O tem piše v svoji novi knjigi Videni, ki je tik pred izidom. Raziskuje tudi drugo sodobno folkloro, denimo obnašanje v prometu. Zanima ga varovanje narave, altruizem, prostovoljstvo, trajnostna mobilnost. V naslednji raziskovalni ekspediciji se podaja brskat po skrivnem življenju smeti. Dr. Dan Podjed je znanstveni sodelavec na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU, docent na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in projektni sodelavec Inovacijsko-razvojnega inštituta Univerze v Ljubljani. Antropolog, ki je prepričan, da v prihodnosti ne bomo vse večji digitalni odvisneži, temveč se bomo vrnili k pristnim medčloveškim odnosom in živemu druženju. Dana Podjeda bo gostila Nada Vodušek.