Zeleni dogovor in mi

Moje mnenje

recording logo

Evropska komisija je sredi poletja predstavila sveženj predlogov, s katerimi bi države, ki močno vplivajo na področje podnebja, energije, rabe zemljišč, prometa in obdavčitve, izpuste toplogrednih plinov zmanjšale najmanj za 55 odstotkov do leta 2030 v primerjavi z letom 1990. Kaj ta zeleni dogovor prinaša Sloveniji? S katerimi viri si bo Slovenija v prihodnje zagotavljala neodvisno energetsko preskrbo? Kaj bo z jedrsko elektrarno? Kaj z električnimi vozili? O vsem tem v prvi septembrski oddaji Moje mnenje. Vodi jo Vida Petrovčič.

Zeleni dogovor in mi

Moje mnenje

Evropska komisija je sredi poletja predstavila sveženj predlogov, s katerimi bi države, ki močno vplivajo na področje podnebja, energije, rabe zemljišč, prometa in obdavčitve, izpuste toplogrednih plinov zmanjšale najmanj za 55 odstotkov do leta 2030 v primerjavi z letom 1990. Kaj ta zeleni dogovor prinaša Sloveniji? S katerimi viri si bo Slovenija v prihodnje zagotavljala neodvisno energetsko preskrbo? Kaj bo z jedrsko elektrarno? Kaj z električnimi vozili? O vsem tem v prvi septembrski oddaji Moje mnenje. Vodi jo Vida Petrovčič.