Prof. dr. Milena Horvat, 1/2

Moj pogled na znanost

recording logo

358

Profesorica dr. Milena Horvat, vodja Odseka za znanost o okolju na Institutu Jožef Stefan, je novembra prejela Zoisovo nagrado za dosežke pri raziskovanju živega srebra. Raziskovalno delo je posvetila razumevanju nevarnosti živega srebra in njegovih spojin v okolju in zdravju ljudi. Njeni dosežki so pomembni za Slovenijo in svet, saj je z znanstvenimi podlagami prispevala k ustvarjanju novih mednarodnih predpisov in standardov. »Področje analizne kemije me je vedno pritegnilo, saj me je vedno zanimalo iz česa so stvari sestavljene in kako lahko to ugotovimo.« Skoraj 30 let že preučuje prisotnost škodljivih kemijskih snov v okolju, kako vplivajo na človeka in druga živa bitja – živo srebro v Idriji, živo srebro v ribah Jadranskega in Sredozemskega morja »Zdravo okolje danes pojmujemo kot kakovost življenja, česar pa ne moremo doseči samo z denarjem, pač pa z našim iskrenim odnosom do narave kot celote. »

Prof. dr. Milena Horvat, 1/2

Moj pogled na znanost

Profesorica dr. Milena Horvat, vodja Odseka za znanost o okolju na Institutu Jožef Stefan, je novembra prejela Zoisovo nagrado za dosežke pri raziskovanju živega srebra. Raziskovalno delo je posvetila razumevanju nevarnosti živega srebra in njegovih spojin v okolju in zdravju ljudi. Njeni dosežki so pomembni za Slovenijo in svet, saj je z znanstvenimi podlagami prispevala k ustvarjanju novih mednarodnih predpisov in standardov. »Področje analizne kemije me je vedno pritegnilo, saj me je vedno zanimalo iz česa so stvari sestavljene in kako lahko to ugotovimo.« Skoraj 30 let že preučuje prisotnost škodljivih kemijskih snov v okolju, kako vplivajo na človeka in druga živa bitja – živo srebro v Idriji, živo srebro v ribah Jadranskega in Sredozemskega morja »Zdravo okolje danes pojmujemo kot kakovost življenja, česar pa ne moremo doseči samo z denarjem, pač pa z našim iskrenim odnosom do narave kot celote. »