Določi orbitalo označenih elementov!

Male sive celice

recording logo

Elektroni v atomih so razdeljeni v orbitale. Razporeditev v posameznem atomu lahko razberemo iz njegovega položaja v periodnem sistemu. V kateri orbitali imajo zunanje elektrone elementi, pobarvani z modro? a.) d b.) m c.) r d.) t

Določi orbitalo označenih elementov!

Male sive celice

Elektroni v atomih so razdeljeni v orbitale. Razporeditev v posameznem atomu lahko razberemo iz njegovega položaja v periodnem sistemu. V kateri orbitali imajo zunanje elektrone elementi, pobarvani z modro? a.) d b.) m c.) r d.) t