Ljudje in zemlja

Ljudje in zemlja

recording logo

Evropska komisija želi v novem programskem obdobju vzpostaviti poenostavljen, posodobljen in prožnejši sistem delovanja SKP. Države članice prvič pripravljajo strateške načrte v katerih sledijo skupnim ciljem evropske kmetijske politike, na temeljih specifičnih potreb lastnih kmetov, podeželskih skupnosti in širše družbe. Na terenu smo zbrali mnenja o Osnutku slovenskega strateškega načrta za programsko obdobje 2023-2027.

Ljudje in zemlja

Ljudje in zemlja

Evropska komisija želi v novem programskem obdobju vzpostaviti poenostavljen, posodobljen in prožnejši sistem delovanja SKP. Države članice prvič pripravljajo strateške načrte v katerih sledijo skupnim ciljem evropske kmetijske politike, na temeljih specifičnih potreb lastnih kmetov, podeželskih skupnosti in širše družbe. Na terenu smo zbrali mnenja o Osnutku slovenskega strateškega načrta za programsko obdobje 2023-2027.