Ljudje in zemlja

Ljudje in zemlja

recording logo

Slovenski rejci drobnice so na teren povabili predstavnike resornega ministrstva in jim predstavili aktualne težave v tej živinorejski panogi. Rezultate vrhunskega selekcijskega dela v govedoreji predstavljamo na kmetiji Šmid v Ločah in kmetiji Hohler na Pohorju. V Juršincih smo obiskali Toplakove, ki se ukvarjajo s številnimi dejavnostmi na kmetiji, trenutno so najpomembnejše vinogradništvo, trsničarstvo in turizem.

Ljudje in zemlja

Ljudje in zemlja

Slovenski rejci drobnice so na teren povabili predstavnike resornega ministrstva in jim predstavili aktualne težave v tej živinorejski panogi. Rezultate vrhunskega selekcijskega dela v govedoreji predstavljamo na kmetiji Šmid v Ločah in kmetiji Hohler na Pohorju. V Juršincih smo obiskali Toplakove, ki se ukvarjajo s številnimi dejavnostmi na kmetiji, trenutno so najpomembnejše vinogradništvo, trsničarstvo in turizem.