Ljudje in zemlja

Ljudje in zemlja

recording logo

Nedavno so mladi evropski kmetje na kongresu v Bruslju izbrali evropskega mladega inovativnega kmeta. Med kandidati za ta prestižni naziv je Slovenijo zastopal Matic Vizjak.Vse bolj inovativne pa morajo biti tudi kmetije, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo sadja. Tokrat predstavljamo primer dobre prakse takšne kmetije, kmetijo Vodnjov.Obiskali smo dve, dobro utečeni živinorejski kmetiji iz Zg. Savinjske doline, ki presežke mleka predelata v sir.Letošnje vremenske razmere so bile ugodne za spravilo sladkorne pese, ki so jo slovenski kmetje povezani v Zadrugi Kristal intenzivno spravljali s polj.Letos so pridelek povečali za tri krat v primerjavi z lansko sezono.

Ljudje in zemlja

Ljudje in zemlja

Nedavno so mladi evropski kmetje na kongresu v Bruslju izbrali evropskega mladega inovativnega kmeta. Med kandidati za ta prestižni naziv je Slovenijo zastopal Matic Vizjak.Vse bolj inovativne pa morajo biti tudi kmetije, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo sadja. Tokrat predstavljamo primer dobre prakse takšne kmetije, kmetijo Vodnjov.Obiskali smo dve, dobro utečeni živinorejski kmetiji iz Zg. Savinjske doline, ki presežke mleka predelata v sir.Letošnje vremenske razmere so bile ugodne za spravilo sladkorne pese, ki so jo slovenski kmetje povezani v Zadrugi Kristal intenzivno spravljali s polj.Letos so pridelek povečali za tri krat v primerjavi z lansko sezono.