Mozartine: Simfoniki RTV Slovenija in Uroš Lajovic (J. S. Bach, C. P. E. Bach, J. K. Dolar)

Koncerti – kulturno-umetniški program

recording logo

63

Mozartina, nedeljska matineja Simfonikov RTV Slovenija, je tokrat posvečena glasbi očeta Johanna Sebastiana in sina Carla Philippa Emanuela Bacha ter glasbi našega Janeza Krstnika Dolarja (ok. 1620–1673). Dolar se je rodil v Kamniku. Po šolanju v jezuitskem kolegiju v Ljubljani je odšel na Dunaj študirat filozofijo in teologijo in pozneje v ljubljanskem jezuitskem kolegiju predaval retoriko in glasbo. Dolar je bil visoko cenjen ustvarjalec, saj so bila njegova dela razširjena po vseh tedanjih avstrijskih deželah. Od njegovih vokalno-instrumentalnih del je zelo priljubljen Miserere mei Deus, ki ga bodo ob spremljavi Simfonikov RTV Slovenija izvedli solisti Suzana Ograjenšek, Barbara Kozelj, Dejan Vrbančič in Janko Volčanšek. Spremljali boste tudi četrti Brandenburški koncert Johanna Sebastiana Bacha ter Koncert za orgle, godala, dva roga in basso continuo v Es-duru Carla Philippa Emanuela Bacha.

Mozartine: Simfoniki RTV Slovenija in Uroš Lajovic (J. S. Bach, C. P. E. Bach, J. K. Dolar)

Koncerti – kulturno-umetniški program

Mozartina, nedeljska matineja Simfonikov RTV Slovenija, je tokrat posvečena glasbi očeta Johanna Sebastiana in sina Carla Philippa Emanuela Bacha ter glasbi našega Janeza Krstnika Dolarja (ok. 1620–1673). Dolar se je rodil v Kamniku. Po šolanju v jezuitskem kolegiju v Ljubljani je odšel na Dunaj študirat filozofijo in teologijo in pozneje v ljubljanskem jezuitskem kolegiju predaval retoriko in glasbo. Dolar je bil visoko cenjen ustvarjalec, saj so bila njegova dela razširjena po vseh tedanjih avstrijskih deželah. Od njegovih vokalno-instrumentalnih del je zelo priljubljen Miserere mei Deus, ki ga bodo ob spremljavi Simfonikov RTV Slovenija izvedli solisti Suzana Ograjenšek, Barbara Kozelj, Dejan Vrbančič in Janko Volčanšek. Spremljali boste tudi četrti Brandenburški koncert Johanna Sebastiana Bacha ter Koncert za orgle, godala, dva roga in basso continuo v Es-duru Carla Philippa Emanuela Bacha.