Trnova pot do neprofitnega stanovanja

Koda

recording logo

130

Na javnih razpisih za neprofitna stanovanja v Ljubljani kandidira več tisoč ljudi, a velika večina kljub izpolnjenim razpisnim pogojem zaradi premajhnega števila zbranih točk ostane praznih rok. Praksa kaže, da družine, ki niso številne, pa tudi mlade ne, težko pridejo do neprofitnega stanovanja, v še slabšem položaju so samske osebe. Po drugi strani pa ob perečem pomanjkanju neprofitnih najemnih stanovanj, do katerih ne pridejo niti socialno najšibkejši, lahko stanovanje dobi prosilec z višjimi dohodki na listi B. Bi bilo treba razmisliti o spremembi predpisov?

Trnova pot do neprofitnega stanovanja

Koda

Na javnih razpisih za neprofitna stanovanja v Ljubljani kandidira več tisoč ljudi, a velika večina kljub izpolnjenim razpisnim pogojem zaradi premajhnega števila zbranih točk ostane praznih rok. Praksa kaže, da družine, ki niso številne, pa tudi mlade ne, težko pridejo do neprofitnega stanovanja, v še slabšem položaju so samske osebe. Po drugi strani pa ob perečem pomanjkanju neprofitnih najemnih stanovanj, do katerih ne pridejo niti socialno najšibkejši, lahko stanovanje dobi prosilec z višjimi dohodki na listi B. Bi bilo treba razmisliti o spremembi predpisov?