Razmere v domovih za starejše je vzelo pod drobnogled Računsko sodišče

Koda

recording logo

100

Računsko sodišče je v zadnjem revizijskem poročilu o zagotavljanju dostopnosti storitev socialnega varstva ugotovilo, da vlada pri zagotavljanju dostopnosti storitev v domovih za starejše ni zagotovila enake obravnave, neustrezno pa je bilo tudi načrtovanje novega sistema dolgotrajne oskrbe.

Razmere v domovih za starejše je vzelo pod drobnogled Računsko sodišče

Koda

Računsko sodišče je v zadnjem revizijskem poročilu o zagotavljanju dostopnosti storitev socialnega varstva ugotovilo, da vlada pri zagotavljanju dostopnosti storitev v domovih za starejše ni zagotovila enake obravnave, neustrezno pa je bilo tudi načrtovanje novega sistema dolgotrajne oskrbe.