68. izredna seja Državnega zbora

Izredne seje Državnega zbora

recording logo

Dnevni red seje: 1. Mandatno-volilne zadeve: a. Predlog za imenovanje članice Sveta Banke Slovenije - viceguvernerke (tajno glasovanje) b. Predlog za imenovanje direktorice Agencije za trg vrednostnih papirjev (tajno glasovanje) c. Predlog za razrešitev predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča (sprotno tajno glasovanje) Opomba: Državni zbor bo tajni glasovanji pri podtočkah a) in b) opravil skupaj.

68. izredna seja Državnega zbora

Izredne seje Državnega zbora

Dnevni red seje: 1. Mandatno-volilne zadeve: a. Predlog za imenovanje članice Sveta Banke Slovenije - viceguvernerke (tajno glasovanje) b. Predlog za imenovanje direktorice Agencije za trg vrednostnih papirjev (tajno glasovanje) c. Predlog za razrešitev predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča (sprotno tajno glasovanje) Opomba: Državni zbor bo tajni glasovanji pri podtočkah a) in b) opravil skupaj.