Spodbujanje kritičnega razmišljanja in aktivnega državljanstva lokalno in globalno

Euranet Plus - Eurofokus

recording logo

Kritično razmišljanje je sposobnost in pripravljenost vrednotiti trditve ter objektivno presojati na podlagi dobro podprtih argumentov. Z aktivnim državljanstvom pa se krepi demokratičnost ter večja vključenost vseh posameznikov v družbo ter solidarnost med njimi. Na Gimnaziji Brežice so kritično razmišljanje in aktivno državljanstvo združili v projekt in dijake aktivirali tako na lokalni kot tudi globalni ravni.

Spodbujanje kritičnega razmišljanja in aktivnega državljanstva lokalno in globalno

Euranet Plus - Eurofokus

Kritično razmišljanje je sposobnost in pripravljenost vrednotiti trditve ter objektivno presojati na podlagi dobro podprtih argumentov. Z aktivnim državljanstvom pa se krepi demokratičnost ter večja vključenost vseh posameznikov v družbo ter solidarnost med njimi. Na Gimnaziji Brežice so kritično razmišljanje in aktivno državljanstvo združili v projekt in dijake aktivirali tako na lokalni kot tudi globalni ravni.