Spodbujanje podjetništva med mladimi podjetniki v kmetijstvu in živilstvu

Euranet Plus - Eurofokus

recording logo

Živilstvo je eno tistih področij gospodarstva, kjer imajo mladi nemalo idej, vendar se pogosto zatakne na poti izdelkov do trgovskih polic. Projekta EntreCompFood in Ecotrophelia Slovenija omogočata mladim, da na različne načine dokažejo svoje sposobnosti in jih še izpopolnijo na področju podjetništva in živilstva.

Spodbujanje podjetništva med mladimi podjetniki v kmetijstvu in živilstvu

Euranet Plus - Eurofokus

Živilstvo je eno tistih področij gospodarstva, kjer imajo mladi nemalo idej, vendar se pogosto zatakne na poti izdelkov do trgovskih polic. Projekta EntreCompFood in Ecotrophelia Slovenija omogočata mladim, da na različne načine dokažejo svoje sposobnosti in jih še izpopolnijo na področju podjetništva in živilstva.