Navzkrižje interesov pri raziskovalnem delu

Ekstravisor

recording logo

232

Pravilnik o postopkih sofinanciranja določa, da se morajo člani Znanstvenega sveta, strokovnih teles in recenzenti izločiti iz odločanja, če so v navzkrižju interesov, natančneje: v neposrednem sorodstvenem ali zaposlitvenem razmerju s prijavitelji programov ali projektov, ali z njimi raziskovalno sodelujejo. Kdo so ključna imena najpomembnejših teles Javne agencije za raziskovalno dejavnost, ki deli javni denar, in kako so vpeta v znanstveno-raziskovalno delo?

Navzkrižje interesov pri raziskovalnem delu

Ekstravisor

Pravilnik o postopkih sofinanciranja določa, da se morajo člani Znanstvenega sveta, strokovnih teles in recenzenti izločiti iz odločanja, če so v navzkrižju interesov, natančneje: v neposrednem sorodstvenem ali zaposlitvenem razmerju s prijavitelji programov ali projektov, ali z njimi raziskovalno sodelujejo. Kdo so ključna imena najpomembnejših teles Javne agencije za raziskovalno dejavnost, ki deli javni denar, in kako so vpeta v znanstveno-raziskovalno delo?