Primerjava slovenskega sistema znanosti s tujino

Ekstravisor

recording logo

62

Kam se uvršča Slovenija v primerjavi z drugimi državami? V zadnjih petih letih je po deležu vlaganj v raziskave v bruto domačem proizvodu padla že pod povprečje EU-28. Primerjava s sosednjo Avstrijo pa kaže še hujšo sliko: za raziskave daje Avstrija skoraj 1- krat večji delež bruto domačega proizvoda od Slovenije.

Primerjava slovenskega sistema znanosti s tujino

Ekstravisor

Kam se uvršča Slovenija v primerjavi z drugimi državami? V zadnjih petih letih je po deležu vlaganj v raziskave v bruto domačem proizvodu padla že pod povprečje EU-28. Primerjava s sosednjo Avstrijo pa kaže še hujšo sliko: za raziskave daje Avstrija skoraj 1- krat večji delež bruto domačega proizvoda od Slovenije.