Evalvacijski sistem v Javni agenciji za raziskovalno dejavnost

Ekstravisor

recording logo

Javna agencija za raziskovalno dejavnost vsako leto preko razpisov razdeli večino denarja, ki ga Slovenija iz proračuna namenja za znanstveno raziskovalno dejavnost. Proces ocenjevanja in izbora prijav raziskovalnih projektov in programov poteka po zapletenem sistemu, neposredno pa prijave ocenjujejo tuji strokovnjaki – recenzenti. Iz nabora 5370 tujih recenzentov, ki predstavlja ogromen bazen strokovnjakov, pa nemalokrat prijave ne ocenjuje najbolj kvalificiran recenzent, kar je razvidno iz nekaterih citatov iz recenzij. Za svoje delo so plačani, na ocene in evalvacije pa prijavitelji nimajo možnosti vsebinskega ugovora.

Evalvacijski sistem v Javni agenciji za raziskovalno dejavnost

Ekstravisor

Javna agencija za raziskovalno dejavnost vsako leto preko razpisov razdeli večino denarja, ki ga Slovenija iz proračuna namenja za znanstveno raziskovalno dejavnost. Proces ocenjevanja in izbora prijav raziskovalnih projektov in programov poteka po zapletenem sistemu, neposredno pa prijave ocenjujejo tuji strokovnjaki – recenzenti. Iz nabora 5370 tujih recenzentov, ki predstavlja ogromen bazen strokovnjakov, pa nemalokrat prijave ne ocenjuje najbolj kvalificiran recenzent, kar je razvidno iz nekaterih citatov iz recenzij. Za svoje delo so plačani, na ocene in evalvacije pa prijavitelji nimajo možnosti vsebinskega ugovora.