Geopark Karavanke, dokumentarni feljton

Dokumentarni feljton

recording logo

Geopark Karavanke je čezmejno območje v Sloveniji in Avstriji z izjemno geološko, arheološko, zgodovinsko, tehniško in kulturno dediščino. Geopark Karavanke ima večje število geoloških objektov posebnega znanstvenega pomena oziroma zelo redkih geoloških objektov, ki imajo tudi veliko estetsko vrednost in izobraževalni pomen. Od leta 2013 član Evropske mreže geoparkov (EGN), ki šteje 54 parkov iz 18 držav in Globalne mreže geoparkov, ki šteje 92 parkov (GGN) pod okriljem organizacije UNESCO. Park obsega pogorje Karavank med alpskima dvatisočakoma Peco in Košuto na obeh straneh državne meje v Sloveniji in Avstriji in meri 977 km². Film obravnava trinajst točk Geoparka: Peco – goro legend, Obirske jame, Podkanjski slap, Smrekovec – Goro vulkan, Dolino Tople, Leše – Frančiškov rok, Bistrico pri Pliberku, Podzemlje Pece, Koroški pokrajinski muzej – Muzej Ravne na Koroškem, Sotesko Korškega potoka, Goro svete Eme, Železno Kaplo in Sele. Film je nastal v produkciji Arsmedia leta 2014, scenarist in režiser je bil Igor Likar.

Geopark Karavanke, dokumentarni feljton

Dokumentarni feljton

Geopark Karavanke je čezmejno območje v Sloveniji in Avstriji z izjemno geološko, arheološko, zgodovinsko, tehniško in kulturno dediščino. Geopark Karavanke ima večje število geoloških objektov posebnega znanstvenega pomena oziroma zelo redkih geoloških objektov, ki imajo tudi veliko estetsko vrednost in izobraževalni pomen. Od leta 2013 član Evropske mreže geoparkov (EGN), ki šteje 54 parkov iz 18 držav in Globalne mreže geoparkov, ki šteje 92 parkov (GGN) pod okriljem organizacije UNESCO. Park obsega pogorje Karavank med alpskima dvatisočakoma Peco in Košuto na obeh straneh državne meje v Sloveniji in Avstriji in meri 977 km². Film obravnava trinajst točk Geoparka: Peco – goro legend, Obirske jame, Podkanjski slap, Smrekovec – Goro vulkan, Dolino Tople, Leše – Frančiškov rok, Bistrico pri Pliberku, Podzemlje Pece, Koroški pokrajinski muzej – Muzej Ravne na Koroškem, Sotesko Korškega potoka, Goro svete Eme, Železno Kaplo in Sele. Film je nastal v produkciji Arsmedia leta 2014, scenarist in režiser je bil Igor Likar.