Dober dan, Koroška

Dober dan, Koroška

recording logo

35

Skupnost koroških Slovencev in Slovenk je enajstič podelila Kugyjevo nagrado. Letošnjo je prejel emeritirani univerzitetni profesor Dietmar Larcher za svoje zasluge s področja prekomejnega delovanja in publiciranja v službi alpsko-jadranskih jezikov, za svoje zasluge pri nadaljnjem izobraževanju dvojezičnega učiteljstva na Koroškem in za zanstveno spremljanje in evalvacijo pri uresničitvi Kugyjevih razredov na ZG in ZRG za Slovence v Celovcu. Otroški dan Katoliške otroške mladine - dan poln zabave ob približno tridesetih postajah je za vnebohod potekal v Št. Ilju. Kulturno društvo Člen 7 za avstrijsko Štajersko je organiziralo tradicionalni šolski izlet za starše in učence pouka slovenščine v Gradcu. Tokrat so se odpravili v Posavje, kjer so na jezikoslovni poti spoznali tudi izročilo dveh velikih slovenskih učenjakov. Od leta 1993 je suški grad prizorišče za mednarodni FESTIVAL SUHA.Zamisel srečanja, na katerega vabi OKTET SUHA od leta 1993, je spodbujanje tolerance in medsebojnega razumevanja v smislu združevanja Evrope. Zavrteli bomo čas za 25 let nazaj in pogledali tudi vnaprej. Internet: http://slovenci.orf.at

Dober dan, Koroška

Dober dan, Koroška

Skupnost koroških Slovencev in Slovenk je enajstič podelila Kugyjevo nagrado. Letošnjo je prejel emeritirani univerzitetni profesor Dietmar Larcher za svoje zasluge s področja prekomejnega delovanja in publiciranja v službi alpsko-jadranskih jezikov, za svoje zasluge pri nadaljnjem izobraževanju dvojezičnega učiteljstva na Koroškem in za zanstveno spremljanje in evalvacijo pri uresničitvi Kugyjevih razredov na ZG in ZRG za Slovence v Celovcu. Otroški dan Katoliške otroške mladine - dan poln zabave ob približno tridesetih postajah je za vnebohod potekal v Št. Ilju. Kulturno društvo Člen 7 za avstrijsko Štajersko je organiziralo tradicionalni šolski izlet za starše in učence pouka slovenščine v Gradcu. Tokrat so se odpravili v Posavje, kjer so na jezikoslovni poti spoznali tudi izročilo dveh velikih slovenskih učenjakov. Od leta 1993 je suški grad prizorišče za mednarodni FESTIVAL SUHA.Zamisel srečanja, na katerega vabi OKTET SUHA od leta 1993, je spodbujanje tolerance in medsebojnega razumevanja v smislu združevanja Evrope. Zavrteli bomo čas za 25 let nazaj in pogledali tudi vnaprej. Internet: http://slovenci.orf.at