Kar je hotelo biti samo, risanka

Dinotačke

recording logo

372

Živa, Vid in Toni srečajo Marto. Povabijo jo medse, a ona je raje sama. Pravi, da sam najlažje misliš globoke misli in rešuješ težave.

Kar je hotelo biti samo, risanka

Dinotačke

Živa, Vid in Toni srečajo Marto. Povabijo jo medse, a ona je raje sama. Pravi, da sam najlažje misliš globoke misli in rešuješ težave.