Alpe-Donava-Jadran

Alpe-Donava-Jadran

recording logo

Za Šebreljsko planoto v Cerkljanskem hribovju je značilna svojevrstna mikroklima, saj se tu prepletajo dinarsko, predalpsko in submediteransko podnebje. To je območje z bogato kulturno dediščino, zanimivimi zgodbami in Arheološkim parkom Divje babe, enim najpomembnejših najdišč stare kamene dobe na svetu. Na obrobju madžarskega mesta Békéscsaba je Maria Bartolák obnovila kmetijo svojih slovaških prednikov. Hiša, ki jo je poimenovala po značilni slovaški jedi haluška, je postala priljubljeno zbirališče različnih generacij, ki jih zanima preplet preteklosti s sedanjostjo. Julio Artico zanima in navdihuje jo vse, kar je povezano z naravo: gozdovi, biodinamični vrtovi, skrb za čebele in ohranjanje travnikov. Skulpture oblikuje v naravi in z naravnimi materiali: z lesom, travami in zanjo zelo dragocenim, skoraj pozabljenim gradnikom, senom. Istrski boškarin, avtohtono belo govedo, je ob kozi zaščitni znak največjega hrvaškega polotoka v severnem Jadranu. Zaradi nenačrtovane reje in množičnega odhoda podeželskega prebivalstva na delo v mesta se je njihovo število v 90. letih prejšnjega stoletja močno zmanjšalo.

Alpe-Donava-Jadran

Alpe-Donava-Jadran

Za Šebreljsko planoto v Cerkljanskem hribovju je značilna svojevrstna mikroklima, saj se tu prepletajo dinarsko, predalpsko in submediteransko podnebje. To je območje z bogato kulturno dediščino, zanimivimi zgodbami in Arheološkim parkom Divje babe, enim najpomembnejših najdišč stare kamene dobe na svetu. Na obrobju madžarskega mesta Békéscsaba je Maria Bartolák obnovila kmetijo svojih slovaških prednikov. Hiša, ki jo je poimenovala po značilni slovaški jedi haluška, je postala priljubljeno zbirališče različnih generacij, ki jih zanima preplet preteklosti s sedanjostjo. Julio Artico zanima in navdihuje jo vse, kar je povezano z naravo: gozdovi, biodinamični vrtovi, skrb za čebele in ohranjanje travnikov. Skulpture oblikuje v naravi in z naravnimi materiali: z lesom, travami in zanjo zelo dragocenim, skoraj pozabljenim gradnikom, senom. Istrski boškarin, avtohtono belo govedo, je ob kozi zaščitni znak največjega hrvaškega polotoka v severnem Jadranu. Zaradi nenačrtovane reje in množičnega odhoda podeželskega prebivalstva na delo v mesta se je njihovo število v 90. letih prejšnjega stoletja močno zmanjšalo.