Alpe-Donava-Jadran: Baranja

Alpe-Donava-Jadran

recording logo

42

Sodelavci hrvaške televizije predstavljajo Baranjo, pokrajino na vzhodu Hrvaške na meji z Madžarsko in Srbijo. Od naravnega parka Kopački rit do vinorodnih Zlatnih brd, med rekama Dravo in Donavo, je manjši del Baranje, toda za Hrvaško zelo pomemben. Gre za enega njenih najbogatejših predelov, ki je bil skozi zgodovino vselej cilj najrazličnejših zavojevalcev, v času domovinske vojne v 90. letih preteklega stoletja pa je bil tudi najdlje okupiran. Veliko prebivalcev se je izselilo, zdaj pa prihajajo novi, ki v čarobnem prepletu zemlje in vode na tem območju vidijo raznovrstne priložnosti.

Alpe-Donava-Jadran: Baranja

Alpe-Donava-Jadran

Sodelavci hrvaške televizije predstavljajo Baranjo, pokrajino na vzhodu Hrvaške na meji z Madžarsko in Srbijo. Od naravnega parka Kopački rit do vinorodnih Zlatnih brd, med rekama Dravo in Donavo, je manjši del Baranje, toda za Hrvaško zelo pomemben. Gre za enega njenih najbogatejših predelov, ki je bil skozi zgodovino vselej cilj najrazličnejših zavojevalcev, v času domovinske vojne v 90. letih preteklega stoletja pa je bil tudi najdlje okupiran. Veliko prebivalcev se je izselilo, zdaj pa prihajajo novi, ki v čarobnem prepletu zemlje in vode na tem območju vidijo raznovrstne priložnosti.