Ustavite patente na življenje!

Aktualno na radiu Maribor

recording logo

27

S sloganom Ustavite patente na življenje! se nemška gibanje državljanov Compact! zoperstavlja luknji v evropski zakonodaji, ki omogoča semenarsko-fitofarmacevtskim koncernom patentiranje sort sadja in zelenjave, ki so nastale z naključnim oziroma konvencionalnim žlahtnjenjem brez uporabe genske tehnike. Nizozemski koncern ENZA Zaden je tak patent na melono, odporno proti vrsti plesni pridobil v začetku leta, za biotsko raznolik in odprt semenarski trg pa to ni posebej obetavno. Mnoge razmisleke bosta ponudili in omogočili profesorici z Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, dr. Martina Bavec in dr. Andreja Borec. Prispevek je pripravila Irena Kodrič Cizerl.

Ustavite patente na življenje!

Aktualno na radiu Maribor

S sloganom Ustavite patente na življenje! se nemška gibanje državljanov Compact! zoperstavlja luknji v evropski zakonodaji, ki omogoča semenarsko-fitofarmacevtskim koncernom patentiranje sort sadja in zelenjave, ki so nastale z naključnim oziroma konvencionalnim žlahtnjenjem brez uporabe genske tehnike. Nizozemski koncern ENZA Zaden je tak patent na melono, odporno proti vrsti plesni pridobil v začetku leta, za biotsko raznolik in odprt semenarski trg pa to ni posebej obetavno. Mnoge razmisleke bosta ponudili in omogočili profesorici z Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, dr. Martina Bavec in dr. Andreja Borec. Prispevek je pripravila Irena Kodrič Cizerl.