Kotiček za jeziček

Izobraževalni program

Na sporedu: ponedeljek, 7.30
V rubriki Kotiček za jeziček študenti koprske slovenistike odgovarjajo na vprašanja o pravilni rabi slovenskega jezika. Rubriko vedno začnemo s prikazom napačne rabe, po teoretični razlagi pa oddajo zaključimo s ponazoritvijo slovnično ustreznega primera. Koordinatorica rubrike je dr. Klara Šumenjak.
Avtor: Študentje FHŠ