Zeleni planet

Zeleni planet

Datum predvajanja: 25. nov. 2013
Dolžina posnetka: 10 min. 51 s.
V oddajo »Zeleni planet« vključujemo ekološka vprašanja v najširšem pomenu te besede in jo širimo tudi preko njenih trenutnih okvirov. Pogovarjamo se o praktičnih in konkretnih vprašanjih varstva in negovanja narave, poskušamo pojasniti globalne povezave multinacionalk in njihovo polaščanje naravnih virov, ki morajo ostati last vsega človeštva.