Tarča

Tarča

Datum: 23. feb. 2017
Dolžina: 59 min. 54 s.
Ogledi: 802
Povp. čas ogleda: 22 min. 8 s.
V Tarči: ali naj služenje vojaškega postane obvezno, pa tudi o ogroženosti slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem.