Neenakopravnost slovenščine v ustavi avstrijske Koroške

Studio ob 17h

Datum: 17. feb. 2017
Dolžina: 55 min. 39 s.
Poslušanja: 57
Povp. čas poslušanja: 17 min. 59 s.
Med Slovenci na avstrijskem Koroškem je spet zavrelo. Prenovljena koroška deželna ustava namreč kot edini deželni jezik priznava nemščino, slovenska narodna skupnost pa zahteva enakopravnost slovenščine. Kaj to pove o splošnih odnosih med slovensko manjšino in večino na avstrijskem Koroškem ter koliko je sploh še možnosti za razplet v prid manjšine? O tem v Studiu ob 17ih s Petro Kos Gnamuš.