Prvi gosti v novi Intercontinental 15. avgusta

Slovenska kronika

recording logo

3104

Prvi gosti v novi Intercontinental 15. avgusta

Slovenska kronika