Sojenje Noviču: zaslišanje nemške izvedenke

Prispevki in izjave - TV Poročila

Datum: 11. jan. 2017
Dolžina: 53 s.
Ogledi: 125
Povp. čas ogleda: 30 s.
Dnevno - informativna oddaja