UČENJE IN PRILAGAJANJE ROBOTOV ČLOVEKU

Pogled v znanost

Datum: 1. dec. 2014
Dolžina: 25 min. 44 s.
Poslušanja: 246
Povp. čas poslušanja: 2 min. 43 s.
Robotika je v Sloveniji področje z vidnimi mednarodnimi dosežki. Ob izteku „EU tedna robotike“ (24.-30.novembra), hkrati pa tudi knjižnega sejma v Ljubljani, so tam v nedeljo, 30.t.m., predstavili zbornik „Robotika in umetna inteligenca“. Uredila sta ga akademika prof.dr.Tadej Bajd, predsednik SAZU in prof.dr.Ivan Bratko, izdala pa Slovenska matica. Delo predstavlja dosežke naslovnih tem v državi, hkrati pa je kakovosten dopolnilni visokošolski učbenik. V oddaji o svojih raziskavah robotike govorita, dr.Aleš Ude, vodja odseka E-1 z IJS in prof.dr.Marko Munih s FE-UL. Pripravlja Goran Tenze.