Prešernova vera

Obzorja duha

Datum: 5. feb. 2017
Dolžina: 35 min. 5 s.
Ogledi: 247
Povp. čas ogleda: 12 min. 20 s.
France Prešeren se je v ljubezni do človeka in naroda soočal s svobodomiselnostjo in krščanstvom. Prihajal je s katoliškim mišljenjem iz zelo verskega okolja. Po nesrečni zvezi z Ano Jelovšek je bil do Cerkve odklonilen. Toda v zadnjih mesecih življenja je ponovno prebiral Sveto pismo. Na nujnost sprave med svobodomiselnostjo in strogim janzeizmom pa opozoril v pesnitvi Krst pri Savici. Svojo veroizpoved je izrazil z besedami Bogomile.
Tržaški kulturni delavec Marij Maver je praznoval visok življenjski jubilej. Katoliške založbe so izdale vrsto novih publikacij za dušo in srce. Malteški vitezi se posvečajo karitativnemu delu z Romi. Ob godu sudanske sužnje Jožefine Baghite pa povabilo v kolumni k razmisleku o trgovini z ljudmi danes.