Glasovi svetov

Glasovi svetov

Datum predvajanja: 25. sept. 2012
Dolžina posnetka: 50 min. 29 s.
V prenesenem pomenu lahko govorimo o svetu znanosti, tehnike, vesolja, jezika, vzgoje, prava, matematike, preteklosti itd. Oziramo se za tistimi vsebinami, ki so nam potrebne ali koristne v “realnem času”.