Odiseja 5200 - Kolo, ki je zavrtelo svet

Dokumentarni filmi in oddaje – kulturno-umetniški program

Datum: 22. feb. 2014
Dolžina: 28 min. 54 s.
Ogledi: 224
Povp. čas ogleda: 6 min. 57 s.
Dokumentarni film v središče postavlja najstarejše leseno kolo na svetu, ki so ga našli na Ljubljanskem barju in ponuja razmislek o enem najpomembnejših izumov človeške civilizacije; o kolesu kot gibalu tehnološkega razvoja, o korenitih spremembah, ki jih lahko prinese tako revolucionaren izum kot je kolo, o razumevanju in preseganju prostora in časa.